VISI SEKOLAH

SYS Is The Best

MISI SEKOLAH
Mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan,berdisplin, bersatu padu,mempunyai jati diri serta taat
setia kepada agama, bangsa dan negara.


FALSAFAH SEKOLAH

 • Pengetahuan asas kebahagian.
 • Pendidikan adalah hak asasi semua rakyat.
 • Manusia adalah dilahirkan sebagai makhluk yang boleh diasuh,dididik,dilatih dan diajar bagi mencapai kesempurnaan
 • Pencapaian cemerlang dalam akademik,kokurikulum dan sahsiah

PIAGAM PELANGGAN

Dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan 2020 dan visi sekolah " SYS Is The Best " kami kakitangan SMKSY Batu Gajah dengan penuh
semangat dan tanggungjawab menjanjikan usaha berterusan untuk :-
 • Mewujudkan dan pelbagaikan pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan berketrampilan.
 • Menjaga dan menambah kemudahan sekolah sebagai asas proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang bersih, indah, sihat dan ceria.
 • Menjamin tahap keselamatan yang tertinggi di setiap aspek pengurusan sekolah.
 • Memberi layanan mesra dan mengambil tindakan segera kepada semua pihak.
 • Sentiasa mengekalkan hubungan rapat dengan pelajar, ibubapa, dan masyrakat.
 • Memberi keutamaan kepada segala urusan dan aktiviti yang menerus kepada penerapan nilai-nilai positif dan murni.
 • Mewujudkan masyarakat sekolah yang berdisplin dan berpegang teguh kepada ajaran agama.