WARGA PENDIDIK SYSStatistik Kakitangan Akademik

Gred Melayu Melayu Cina Cina India India Jumlah Jumlah Jumlah besar
 
L
P
L
P
L
P
L
P
DG48
1
1
1
2
1
3
DG41
31
47
2
2
2
10
35
59
94
DC41
1
1
1
DG41(SAR)
2
2
2
DGA29
6
3
6
3
9
Jumlah
38
53
3
2
2
11
43
66
109